بنده محسن بهشتی پور

بنده محسن بهشتی‌پور، متولد ۱۳۴۱ مقیم تهران هستم. تخصص اینجانب دکترای روانشناسی بالینی، سایکولوژیک(Psychologic)،پاراپیسکولوژیک(Psychophysiogical)ریلکسیشن(Relaxation)،ماینه تیزم وهیپنوتیزم (Hypnotism) می باشد.  همچنین مدت ۲۵ سال هم در زمینه های عرفان اسلامی وعلوم متافیزیک تحقیق و تفحص نموده ام.می خواهم چیزی بنویسم نه از روی دانش بلکه از روی نیاز . شاید کسی پیدا شد و آنرا خواند وقتی چیزی می نویسیم در حقیقت خود را ارضاء می کنیم ، شاید هم می خواهیم ابراز وجود کنیم و خودی نشان دهیم . از ویژگیهاى عصر جدید، جریان شتاب‏آلود زندگى است. حوادث و رویدادهاى گوناگون، آنچنان با وسعتْ پدید مى‏آیند که فرصت تفکّر و تأمّل را از آدمى سلب مى‏کنند. در نتیجه، مجالى براى تفرّج در دنیاى درون و جهان برون باقى نمى‏ماند و انسان، این موجود سرگشته و درمانده، نه تنها لذّت تفکّر را حس نمى‏کند، بلکه انگیزه کافى براى اندیشیدن در باب ضروریات زندگى را نیز در خود نمى‏یابد. حاصل این روند، بیگانگى او با خویشتن و جهان خارج از خویشتن است. ولى آنچه دردآورتر، عمیق‏تر و دشوارتر رخ مى‏نماید، بیگانگى با خود (عالم درون) است. در کلام الهى، از خودبیگانگى، حاصل از «خدابیگانگى» تلقى شده است. آنجا که مى‏فرماید: «در زمره آنانى نباشید که خداى را از یاد بردند، پس خود را نیز از یاد خواهندبردند»(سوره حشر)

تألیفات بنده به شرح زیر است:

۱- کتاب اول با نام دل چون آیینه انتشارات آیینه ادراک چاپ اول تاریخ ۱۳۷۹

۲- کتاب دوم با نام روح ، روان ، احساس ، جسم انتشارات نشر اجتماع تاریخ ۱۳۸۴

۳- کتاب سوم با نام وقت طرب انتشارات طراحان پدیده چاپ اول تاریخ ۱۳۸۵

۴- کتاب چهارم با نام فلسفه عشق  چاپ اول ۱۳۸۶

۵- کتاب پنجم با نام تعادل در خانواده انتشارات وسپان اصفهان ( تلفن تماس : ۰۳۱۱۶۴۱۳۷۶۵) تاریخ ۱۳۸۹

۶-کتاب ششم با نام  سرمشق زندگی انتشارات نگارش شرق ( تلفن تماس : ۰۲۱۷۷۵۱۴۴۷۸) تاریخ ۱۳۹۱

۷-کتاب هفتم با نام پدر و مادر انتشارات نگارش شرق ( تلفن تماس : ۰۲۱۷۷۵۱۴۴۷۸) تاریخ ۱۳۹۳

۸-کتاب هشتم با نام الگوی کودک انتشارات نگارش شرق ( تلفن تماس : ۰۲۱۷۷۵۱۴۴۷۸) تاریخ ۱۳۹۳

۹-کتاب نهم با نام نقش والدین انتشارات نگارش شرق ( تلفن تماس : ۰۲۱۷۷۵۱۴۴۷۸) تاریخ ۱۳۹۳

۱۰-کتاب دهم با نام  مدیریت  مالی خانه انتشارات نگارش شرق ( تلفن تماس : ۰۲۱۷۷۵۱۴۴۷۸) تاریخ ۱۳۹۳

۱۱-کتاب یازدهم با نام آشنایی و خواستگاری انتشارات نگارش شرق ( تلفن تماس : ۰۲۱۷۷۵۱۴۴۷۸) تاریخ ۱۳۹۳

۱۲-کتاب دوازدهم با نام چگونه همسر خوبی باشیم انتشارات نگارش شرق ( تلفن تماس : ۰۲۱۷۷۵۱۴۴۷۸) تاریخ ۱۳۹۳

۱۳-کتاب سیزدهم با نام آقا ، خانم ، دعوا بسه انتشارات نگارش شرق ( تلفن تماس : ۰۲۱۷۷۵۱۴۴۷۸) تاریخ ۱۳۹۳

۱۴-کتاب چهاردهم با نام بچه بی تربیت انتشارات نگارش شرق ( تلفن تماس : ۰۲۱۷۷۵۱۴۴۷۸) تاریخ ۱۳۹۳

۱۵-کتاب  پانزدهم  با نام شروع دوباره انتشارات نگارش شرق ( تلفن تماس : ۰۲۱۷۷۵۱۴۴۷۸) تاریخ ۱۳۹۳

۱۶-کتاب شانزدهم با نام عهد و پیمان انتشارات طراحان پدیده  تاریخ ۱۳۹۳

17- کتاب هفدهم با نام سلام بر آگاهی  انتشارات سیمای شرق ( تلفن تماس : 09385844669) تاریخ 1394